backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

Arbeidsmigrantenhuisvesting & Gemeenten

EE | Accommodations In een serie artikelen belicht EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, verschillende facetten van het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Zij belicht dit onderwerp in begrijpelijke taal en vanuit de perspectieven van haar strategische partners en deelt daarbij best practices en cases. De belangrijkste doelstelling: Ervoor zorgen dat arbeidsmigrantenhuisvesting op de agenda in gemeenten komt en bijdragen aan vlotte en constructieve oplossingen voor alle betrokken partijen.
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting & Gemeenten

In sommige steden meer dan in andere, maar arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in de economie en het lokale bedrijfsleven. Daar waar grote productiebedrijven gevestigd zijn bestaat de workforce veelal voor een aanzienlijk deel uit arbeidsmigranten. Deze hardwerkende mannen en vrouwen moeten, binnen een beperkte radius van hun werkgever, passende huisvesting vinden.
 
Vaak zijn het de uitzendburo’s die hierin bemiddelen. Afhankelijk van de capaciteit en beschikbaarheid in een gemeente worden de arbeidsmigranten ondergebracht bij bestaande shortstay accommodaties van huisvesters. Niet zelden zijn dit groepsaccommodaties, maar vaak zijn dit ook woonhuizen in dorpskernen. De klassieke situatie is de nachtmerrie van iedere gemeente: Te veel mensen in een woning dat leidt tot overlast, onrust in de buurt, opstand van de buurtbewoners en in het slechtste geval incidenten.
 
‘Arbeidsmigranten prima, maar niet in mijn achtertuin’
Arbeidsmigranten zorgen voor overlast, is vaak de publieke opinie. Het thema krijgt veelal pas een plek op de politieke agenda als er sprake is van absolute urgentie. Ofwel door incidenten, die door de landelijke media breed uitgemeten worden waarbij de arbeidsmigrant er niet al te mooi op staat. En gemeenten min of meer gedwongen worden snel met een passende oplossing te komen, waarbij ze op de voet worden gevolgd en onder druk gezet worden door lokale betrokkenen en bewoners.
 
Complexiteit
De best passende oplossing voor arbeidsmigrantenhuisvesting is voor iedere gemeente anders. En misschien is dat ook de grootste uitdaging voor gemeenten. Er is geen quick fix voor een sterk arbeidsmigrantenhuisvestingsbeleid. En de thematiek vergt de visie, kennis en ervaring van professionals en experts op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting. Zij spelen een belangrijke rol in het proces.
 
Strategische partners
Om tot een oplossing en een sterk beleid te komen voor arbeidsmigrantenhuisvesting is het van groot belang dat gemeente, samen met investeerders, huisvesters en de grote bedrijven aan tafel gaat en een helder beeld wordt geschetst van de huidige situatie. Erkenning van het probleem, de bereidheid om te investeren in een oplossing en kennis van de markt bij elkaar vormen het uitgangspunt. Vervolgens worden, samen met de strategische partners, alle mogelijkheden en oplossingen onderzocht en besproken. Een actieve houding van partijen zorgt niet alleen voor een snelle oplossing maar ook voor positieve beïnvloeding van de publieke opinie.
 
Rol van de gemeente
Erkenning, dialoog, politiek draagvlak en strategische partners zijn essentieel. Een structurele en constructieve oplossing is er een waarbij gemeentes kijken naar de langere termijn (10 jaar en langer) en waarbij de rol van de gemeente bestaat uit het faciliteren van zaken rondom planologie, bestemming, vergunningen en toezicht houdt op handhaving en kwaliteit.
 
Voorkomen is beter dan genezen
Dirko van Essen, Algemeen directeur van EE | Accommodations: ‘Gemeentes zullen zich eerder moeten buigen over het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Bij voorkeur nog voordat het een probleem oplevert. Door vanuit de eigen gemeente actief beleid te voeren op arbeidsmigrantenhuisvesting te reguleren creëer je een voorbeeldfunctie voor buurtgemeentes en daarmee de mogelijkheid om elkaar te versterken in regulering en capaciteit’.

EE | Accommodations
EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, zet zich in om werkgevers te ontlasten en goede en gereguleerde huisvesting aan te bieden aan arbeidsmigranten. Behalve advies en huisvesting verzorgen zij het volledige beheer van diverse (groeps)accommodaties voor andere huisvesters. EE | Accommodations heeft in de rol van projectontwikkelaar ook de bouw van meerdere groepsaccommodaties kunnen faciliteren.
 
Met de Quickscan van EE | Accommodations kunnen gemeenten snel inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom het thema arbeidsmigrantenhuisvesting in de gemeente en kan een basis gelegd worden voor een vlotte en constructieve lange termijn oplossing waar zowel gemeente als bedrijven, omwonenden en arbeidsmigranten bij gebaat zijn.