backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

Arbeidsmigrantenhuisvesting & Huisvesters

EE | Accommodations In een serie artikelen belicht EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, verschillende facetten van het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Zij belicht dit onderwerp in begrijpelijke taal en vanuit de perspectieven van haar strategische partners en deelt daarbij best practices en cases. De belangrijkste doelstelling: Ervoor zorgen dat arbeidsmigrantenhuisvesting op de agenda in gemeenten komt en bijdragen aan vlotte en constructieve oplossingen voor alle betrokken partijen.
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting & Huisvesters
De rol van de huisvester is misschien wel de meest intensieve van alle stakeholders in het proces van arbeidsmigrantenhuisvesting. Een goede huisvester doet meer dan alleen fysieke woonruimte aanbieden. Daarbij is diepgaande kennis van de specifieke doelgroep noodzakelijk. En inlevingsvermogen. Ook begeleiding, controle, toezicht en beheer behoren tot het dienstenpakket. ‘We zien een wildgroei in de markt, en zonder die aanvullende dienstverlening ontstaan de incidenten die we in de media zien. Overbehuizing, uitbuiting, misstanden door gebrek aan kwaliteit en hygiëne zijn allemaal het gevolg van slechte huisvesting en gebrek aan toezicht. Wij doen dat anders’, aldus Dirko van Essen, Algemeen Directeur van EE | Accommodations.
 
Over EE | Accommodations
EE (European Expats) is de onafhankelijke partij die tussen de vastgoedsector en de uitzendbureaus plaatsneemt, om vandaar uit te bemiddelen en beide partijen te ontzorgen. Enerzijds door voor langere termijn vastgoed aan te huren en te zorgen voor beheer en onderhoud, om deze vervolgens op flexibele basis en volledig afgestemd op de doelgroep aan te kunnen bieden aan uitzendbureaus voor de huisvesting van hun arbeidsmigranten. EE biedt sinds 2014 zowel grote beheerde groepslocaties als individuele woningen door heel Nederland.

Experts en ervaringsdeskundigen
Het team van EE bestaat uit 35 personen. Inspecteurs, beheerders, klusteams, tuinonderhoud- en schoonmaakteams opereren vanuit de woonlocaties, op de kantoren in Zeewolde en Breda vind je vooral mensen die bezig zijn met vastgoed, sales, marketing, HR, IT en Finance. De expertise van EE wordt regelmatig ingeroepen door gemeentes en andere partijen die zich buigen over het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Daarbij is kennis van zaken, inzicht en inlevingsvermogen een belangrijke factor. ‘Wij begrijpen wat arbeidsmigranten beweegt. Bijna 1/3 van het team bestaat uit mensen die ooit naar Nederland gekomen zijn als arbeidsgast. Zij kennen de cultuur en weten hoe het is om in een ander land een nieuw bestaan op te moeten bouwen. Dat nemen we mee in onze dagelijkse bedrijfsvoering’.
 
Perceptie ombuigen
EE maakt zich hard om de perceptie rondom arbeidsmigranten om te buigen. Van Essen: ‘Waar grote groepen mensen uit een ander land, met een andere cultuur en normen en waarden bij elkaar leven is nou eenmaal behoefte aan regels en handhaving’. Door niet alleen huisvesting maar ook hulp te bieden aan mensen die nieuw zijn in Nederland denkt EE een positieve invloed te kunnen hebben op de beeldvorming. Onze inspecteurs en beheerders zorgen ervoor dat de kwaliteit, veiligheid en de hygiëne op de woonlocaties op niveau blijft, maar zijn er ook als aanspreekpunt en luisterend oor voor de huurders. Zij adviseren en bemiddelen waar nodig, op alle vlakken. De menselijke factor is daarin heel belangrijk’. Het belang van de arbeidsmigrant staat binnen EE centraal. Goede huisvesting staat daarbij op de eerste plaats. Het motto van EE is dan ook ‘You’re home’.
 
Kwalitatief hoogwaardige huisvesting
Er is helaas nog flink wat wildgroei in de markt. De inschatting is dat 50% van de totaal beschikbare woonruimte voor arbeidsmigranten in Nederland niet voldoet aan de SNF normering. Dat is een schrijnende constatering. EE hanteert die normering als ondergrens. Veel van de voorzieningen en locaties van EE scoren nu al hoger dan de norm voorschrijft. ‘Ons doel is om in de toekomst op alle locaties boven de SNF standaard te scoren. Zo zorgen we dat onze woonruimtes groter zijn dan de minimale toegestane vierkante meters, investeren we in goede wifi, richten we de woonruimtes in met nieuw meubilair en zorgen we ervoor dat de hygiëne wordt gehandhaafd door eigen schoonmaakteams in te zetten. Dat is een uitdaging, in alle eerlijkheid, maar daar werken we met het team hard aan’. En dat betekent ook dat EE met enige regelmaat aangeboden locaties afwijst, simpelweg omdat ze niet voldoen aan de eisen.
 
Commercie vs visie
Gezien de grote schaarste aan huisvesting is het niet altijd een makkelijke beslissing om nee te zeggen tegen locaties, maar daarbij houdt Van Essen vast aan zijn koers. ‘Wij volgen onze eigen route. We kijken naar de markt, onze visie en maken ons eigen beleid. Wij durven verder te kijken dan alleen naar winstmarges. En we werken samen met partijen die dat begrijpen en respecteren’.
 
Wat alle stakeholders duidelijk zien is dat de markt steeds professioneler wordt, volwassener. Maar ook de arbeidsmigrant zelf wordt steeds mondiger en heeft eisen en wensen als het gaat om huisvesting. Waardering, een goed salaris en kwalitatief goede huisvesting zijn daarbij de sleutel ingrediënten. ‘De gevolgen voor de Nederlandse economie zijn niet te overzien als we die zaken niet tussen de oren krijgen van alle betrokkenen’, zegt Van Essen. EE | Accommodations zal zich in de toekomst nog verder gaan richten op het hele spectrum aan activiteiten en dienstverlening rondom arbeidsmigrantenhuisvesting.
 
Schoolvoorbeeld
Op de vraag of er een favoriet project is antwoordt van Essen. ‘Er zijn veel voorbeelden van mooie projecten en samenwerkingen. De eengezinswoningen in Helmond bijvoorbeeld, daar zou ik ook met m’n gezin kunnen wonen’. Later voegt hij daaraan toe: ‘In Venlo hebben we, in samenwerking met de gemeente, een klooster omgebouwd tot logies voor arbeidsgasten. Momenteel wonen er 300 mensen in dat prachtige historische gebouw en binnenkort gaan we starten met een uitbreiding. Een extra etage waardoor we nog eens 150 plaatsen creëren’. Maar ook het project in Bunschoten wordt door alle betrokkenen, inclusief de inspecteur van SNF,  gezien als de ultieme behuizing voor arbeidsmigranten. Zowel in de uitvoering, als in het proces ernaartoe.
 
EE | Accommodations
EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, zet zich in om werkgevers te ontlasten en goede en gereguleerde huisvesting aan te bieden aan arbeidsmigranten. Behalve advies en huisvesting verzorgen zij het volledige beheer van diverse (groeps)accommodaties voor andere huisvesters. EE | Accommodations heeft in de rol van projectontwikkelaar ook de bouw van meerdere groepsaccommodaties kunnen faciliteren.
 
Met de Quickscan van EE | Accommodations kunnen gemeenten snel inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom het thema arbeidsmigrantenhuisvesting in de gemeente en kan een basis gelegd worden voor een vlotte en constructieve lange termijn oplossing waar zowel gemeente als bedrijven, omwonenden en arbeidsmigranten bij gebaat zijn.