backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

Arbeidsmigrantenhuisvesting & Uitzendbureaus

EE | Accommodations In een serie artikelen belicht EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, verschillende facetten van het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Zij belicht dit onderwerp in begrijpelijke taal en vanuit de perspectieven van haar strategische partners en deelt daarbij best practices en cases. De belangrijkste doelstelling: Ervoor zorgen dat arbeidsmigrantenhuisvesting op de agenda in gemeenten komt en bijdragen aan vlotte en constructieve oplossingen voor alle betrokken partijen.
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting & Uitzendbureaus
Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Immers hun opdrachtgevers, veelal grote productie- en bouwbedrijven, rekenen op totale ontzorging en leggen daarmee de verantwoordelijkheid voor passende huisvesting bij de uitzenders.
 
Over Covebo
Covebo is een van de eerste partijen die zich op de arbeidsmigranten uitzendmarkt begaf. Sinds 2001 verzorgt zij voor een groot aantal opdrachtgevers passende invulling voor ruim 6000 vacatures. Het merendeel wordt ingevuld met arbeidsmigranten. ‘Bijna 70% van de uitzendkrachten die wij aan het werk hebben komen uit de Europese Unie. Voornamelijk uit Polen, waar we met een team van recruiters continu zoeken naar geschikte arbeidskrachten waarmee we aan de vraag vanuit onze opdrachtgevers kunnen voldoen. Want die blijft onverminderd groot’, zegt Henk Buitink, algemeen directeur van Accent Covebo Group. Covebo biedt een totaalpakket rondom het tewerkstellen van arbeidsmigranten. Dat begint bij werving, maar omvat ook huisvesting, mobiliteit en een intensieve sociale begeleiding. Hiermee worden opdrachtgevers volledig ontzorgd en biedt Covebo tegelijkertijd de arbeidsmigrant de zekerheid van een soepele start.
 
Huisvesting
Huisvesting is daarin een steeds belangrijkere en bepalende factor. Niet alleen de wet- en regelgeving zijn de laatste flink aangescherpt, ook de eisen die arbeidsmigranten zelf stellen aan huisvesting zijn hoger. ‘Mensen willen nu vooraf weten waar ze gaan wonen en kijken via Google Earth of dat aan de wensen voldoet. Goede en kwalitatief hoogwaardige huisvesting kunnen bieden is voor ons als uitzendbureau een belangrijke factor, zowel in het wervingsproces als in de relatie met onze uitzendkrachten en klanten’, aldus Buitink.
 
Economische groei
Op dagelijkse basis is Covebo via haar netwerk actief bezig om meer huisvestingscapaciteit te realiseren zodat grote pieken kunnen worden opvangen. De economische groei en het tekort aan passende woningen en beschikbare locaties door de druk op de woningmarkt, zorgen voor een fikse uitdaging. Inmiddels is het zelfs zo dat de schaarste in personeel wordt overstemd door de schaarste in huisvesting. ‘De arbeidsmigrantenhuisvestingsproblematiek verschuift nu van Ruimtelijke Ordening naar Economische Zaken. Want de vraag is er en het werk ligt er, maar de krapte op de woningmarkt zorgt dat we arbeidsmigranten niet meer kunnen huisvesten’.
 
Politieke agenda
Ook Covebo onderstreept dat het thema arbeidsmigrantenhuisvesting hoog op de politieke agenda zou moeten staan in gemeentes, maar dat niet vaak tegenkomt. ‘Begrijpelijk’ zegt Buitink, ‘maar onverstandig’. ‘Er is maar bij weinig gemeentes een strategisch beleid voor arbeidsmigrantenhuisvesting. Inspanningen worden vooral gericht op handhaving en het managen van incidenten’. Buitink zou graag zien dat gemeentes hierin een pro-actieve houding aannemen en eerder kijken naar lange termijn oplossingen van structurele aard. En zich daarin laten adviseren door en samenwerken met specialistische partijen die markt in al haar complexiteit begrijpen, zoals EE | Accommodations.
 
Toekomstperspectief
Want de komende jaren zal de sector bouw en techniek sterk blijven groeien. Daarbij zullen partijen in die branche volop gebruik willen en moeten maken van de vaklieden onder de arbeidsmigranten. Immers, de nieuwe aanwas vanuit de ambachtsscholen blijft achter en de verwachting is dat dat niet binnen korte tijd zal veranderen. Kortom, arbeidsmigranten zijn nodig om aan de economische groei te kunnen voldoen. Huisvesting voor arbeidsmigranten zou een punt moeten zijn dat bovenaan de agenda van iedere gemeenteraad staat. Gemeentes zouden daarbij niet alleen moeten kijken naar de situatie binnen de eigen stadgrenzen, maar ook kunnen onderzoeken wat ze voor hun buurtgemeentes zouden kunnen betekenen.
 
Menselijke maat
De menselijke maat, een van de kernwaarden van Covebo, is hierbij een belangrijke factor. Voor Henk Buitink gaat dat verder dan kwalitatief hoogwaardige huisvesting bieden. ‘Bewustwording, openheid en erkenning binnen gemeentes is nodig. Arbeidsmigranten zijn geen last maar een lust. Zij zorgen er mede voor dat de lokale economie kan floreren en dat blijft voorlopig zo. Laten we wat meer inlevingsvermogen tonen. En ons realiseren dat we te maken hebben met mensen, die ervoor kiezen om 2000 km van huis een nieuw leven op te bouwen, en dat wij en onze economie daarmee, nu en in de toekomst enorm geholpen zijn’.
 
EE | Accommodations
EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, zet zich in om werkgevers te ontlasten en goede en gereguleerde huisvesting aan te bieden aan arbeidsmigranten. Behalve advies en huisvesting verzorgen zij het volledige beheer van diverse (groeps)accommodaties voor andere huisvesters. EE | Accommodations heeft in de rol van projectontwikkelaar ook de bouw van meerdere groepsaccommodaties kunnen faciliteren.
 
Met de Quickscan van EE | Accommodations kunnen gemeenten snel inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom het thema arbeidsmigrantenhuisvesting in de gemeente en kan een basis gelegd worden voor een vlotte en constructieve lange termijn oplossing waar zowel gemeente als bedrijven, omwonenden en arbeidsmigranten bij gebaat zijn.