backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

Arbeidsmigrantenhuisvesting & Vastgoedbeleggers

EE | Accommodations In een serie artikelen belicht EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, verschillende facetten van het thema arbeidsmigrantenhuisvesting. Zij belicht dit onderwerp in begrijpelijke taal en vanuit de perspectieven van haar strategische partners en deelt daarbij best practices en cases. De belangrijkste doelstelling: Ervoor zorgen dat arbeidsmigrantenhuisvesting op de agenda in gemeenten komt en bijdragen aan vlotte en constructieve oplossingen voor alle betrokken partijen.
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting & Vastgoedbeleggers
Voor beleggers in vastgoed biedt de steeds toenemende vraag naar arbeidsmigrantenhuisvesting een interessante zakelijke kans. Bastiaan Niemeijer, operationeel directeur van de Dennenborgh Group, vertelt over de keuze die zij maakten om te beleggen in accommodaties voor arbeidsmigranten.
 
Over Dennenborgh Group
De Dennenborgh Group is een familiebedrijf, sinds 1988 actief en heeft een aanzienlijke vastgoedportefeuille. ‘Typisch voor een familiebedrijf en anders dan de grote corporates doen, kijken wij niet korte termijn winstmaximalisatie’ stelt Niemeijer. ‘Belangrijk is dat we een portefeuille hebben die waarde creëert op de lange termijn, zelfs over de generaties heen. We zoeken zekerheid en weinig risico. Vandaar ook de enorme diversiteit aan objecten. Wonen, retail, kantoren, horeca: Van grootschalige projecten tot historische winkelpanden waar de ondernemer nog zelf z’n ambacht uitvoert. En vooralsnog twee accommodaties voor arbeidsmigranten in Veenendaal en Wormerveer’.
 
Ander risicoprofiel
Dennenborgh kiest bewust objecten die passen in haar lange termijn visie. Hierbij wordt goed gekeken naar kwaliteit, rust en duurzaam bestaansrecht. Vanuit die optiek is vastgoed dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangewend op het eerste gezicht misschien vreemd. Toch is het een heel bewuste keuze. ‘Deze beleggingen hebben een ander risicoprofiel. De gebruiksintensiteit is anders waardoor afschrijving sneller plaatsvindt. Maar als de verhouding tussen risico en rendement goed is, we voor langere termijn zicht hebben op een huurder óf de mogelijkheid bestaat om te herontwikkelen dan gaan we graag in gesprek. Het feit dat dit type beleggingen in vastgoed dynamischer en risicovoller zijn dan klassieke beleggingen weerhoudt Dennenborgh niet. Niemeijer: ‘Zeker niet, voorwaarde is echter wel dat we daarin samenwerken met gespecialiseerde huisvesters, zoals EE | Accommodations’.
 
Controle
Enige vorm van toezicht en controle daarbij is noodzakelijk. Niet alleen om incidenten en mogelijke overlast voor omwonenden voor te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigrant de garantie heeft van een bepaalde kwaliteitsstandaard. De contractspartij, de huisvester in dit geval, zorgt voor controle en naleving van de afspraken. EE | Accommodations doet dat in de vorm van locatiebeheer, een all-in service die onder meer schoonmaak, beveiliging, (tuin)onderhoud, inventaris omvat.
 
Beheer is belangrijke factor
Vaak wordt de komst van arbeidsmigranten door de buurt gevreesd. Bezwaren worden gemaakt, de gemeente beraadt zich en dat kost tijd, hetgeen het proces ophoudt. Menigmaal komt dat door het ontbreken van beleid en het gebrek aan sterke voorbeelden van gemeentes waar arbeidsmigrantenhuisvesting structureel en met succes wordt aangepakt. Het gevolg: Arbeidsmigranten worden, bij gebrek aan beter, gehuisvest op accommodaties van malafide partijen onder erbarmelijke omstandigheden. Zonder toezicht, zonder begeleiding, zonder beheer. Vaak zijn dat de situaties waarin incidenten ontstaan.
 
Investeren in sfeer
Accommodaties voor arbeidsmigranten hebben een verhoogde onderhoudsvraag, dat is een gegeven, en de vraag van de gebruiker naar kwaliteit neemt toe. Beide zaken betekenen extra kosten en niet veel partijen zijn bereid die kosten te dragen. Bij Dennenborgh zien ze dat als voorwaarde voor samenwerking. Niet alleen vanwege de levensduur van het beleggingsobject maar ook vanwege de levensvatbaarheid van de huisvestingslocatie. ‘Werk is er in Nederland, aanbieders zijn er ook. Als je je kan onderheiden door een nette en prettige huisvesting komen de werknemers liever naar jou en kun je ook daarin selecteren en zoeken naar kwaliteit. Het houdt allemaal verband met elkaar’.
 
De markt
De verwachting is dat we voor vakmensen blijven bouwen en vertrouwen op de arbeidsmigrant. Werk is er voldoende, maar de uitdaging om goede huisvesting te bieden is een grote. Dennenborgh ziet huisvesting voor arbeidsmigranten als onderdeel van de portefeuille en niet als een niche maar zal in de toekomst, samen met goede huisvesters, blijven kijken naar de opties om objecten aan de portefeuille toe te voegen.
 

EE | Accommodations
EE | Accommodations, expert en adviseur op gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting en 1 van de top 3 huisvesters van arbeidsmigranten in Nederland, zet zich in om werkgevers te ontlasten en goede en gereguleerde huisvesting aan te bieden aan arbeidsmigranten. Behalve advies en huisvesting verzorgen zij het volledige beheer van diverse (groeps)accommodaties voor andere huisvesters. EE | Accommodations heeft in de rol van projectontwikkelaar ook de bouw van meerdere groepsaccommodaties kunnen faciliteren.
 
Met de Quickscan van EE | Accommodations kunnen gemeenten snel inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom het thema arbeidsmigrantenhuisvesting in de gemeente en kan een basis gelegd worden voor een vlotte en constructieve lange termijn oplossing waar zowel gemeente als bedrijven, omwonenden en arbeidsmigranten bij gebaat zijn.