backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

Krachtenbundeling huisvesting arbeidsgasten

EE | Accommodations EE Accommodations en KAFRA Housing, twee leading organisaties op het gebied van de huisvesting van arbeidsgasten, bundelen hun krachten. De beide bedrijven gaan intensief samenwerken om zo de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren en de slagkracht te vergroten om nieuwe woonlocaties te kunnen ontwikkelen. Boven de twee bedrijven wordt een holding geplaatst met de naam Jumeaux; EE Accommodations en KAFRA Housing behouden hun eigen identiteit. Samen beheren EE Accommodations en KAFRA Housing momenteel ruim 6500 bedden. De verwachting is dat er meer huisvestingorganisaties aansluiten bij Jumeaux.

Het aantal arbeidsgasten is de afgelopen jaren fors gegroeid en in toenemende mate is het ontbreken van goede huisvesting daarbij een knelpunt. Naar schatting is er in ons land behoefte aan zo’n 150.000 goede slaapplaatsen. Zeer onlangs nog heeft het Aanjaagteam Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer gewezen op de grote urgentie om nieuwe woonlocaties te realiseren. Ook de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsgasten is een maatschappelijk zorgpunt. Door hun samenwerking willen KAFRA Housing en EE Accommodations de dienstverlening verder verbeteren om zo nog meer de standaard te zetten op het gebied van huisvesting van arbeidsgasten.
Dirko van Essen, directeur EE Accommodations: “Onze organisaties spelen beiden al een leidende rol, maar de urgentie is zo groot dat we nog meer power moeten ontwikkelen. Samen bereiken we meer en dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede”.

Frank van Gool, oprichter KAFRA Housing: “De vraag naar nieuwe huisvestingslocaties is groot. Wij hebben de afgelopen 2 jaar al 7 locaties gerealiseerd, en momenteel 10 locaties die in nauw overleg met gemeenten en omwonenden ontwikkeld gaan worden. Getalsmatig is dit nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Door deze krachtenbundeling kunnen we meer snelheid maken en dus meer innovatieve huisvestingsconcepten ontwikkelen die de woonkwaliteit verbeteren.