backgroundLayer 1Middel 2Middel 1
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner
EE | Accommodations Nieuws Uw flexibele huisvestingspartner

“Voortreffelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen”

EE | Accommodations In korte tijd werd een leegstaand kantoorpand aan de rand van Bunschoten-Spakenburg omgetoverd tot huisvestingslocatie voor 68 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. De gemeente werkte voortvarend mee. “Ze begrijpen de enorme economische bijdrage van arbeidsmigranten,” verklaart directeur Henk Buitink van uitzendorganisatie Covebo.

De economie groeit en dat merken ze ook in Bunschoten-Spakenburg. Verschillende grotere food-bedrijven zijn er actief: een aantal bakkerijen en vis- en vleesverwerkende bedrijven. “Onze lokale economie is in hoge mate afhankelijk van deze ondernemingen, ook vanwege hun spin-off,” stelt burgemeester Melis van de Groep. “Ze kunnen alleen niet zonder voldoende arbeidskrachten. Omdat er veel te weinig Nederlandse werknemers beschikbaar zijn, werven uitzendorganisaties in het buitenland. Gemiddeld werken er nu zo’n duizend arbeidsmigranten binnen onze gemeente.”

Veel van die tijdelijke krachten wonen in reguliere woningen. Daarbij heeft de gemeenteraad inmiddels een maximum van vier bewoners per huis vastgesteld. Concreet betekende die maatregel dat er andere, extra huisvestingsvormen bij moesten komen. “We zijn direct met uitzendorganisaties, huisvesters en inlenende bedrijven in gesprek gegaan,” vertelt de burgemeester. “We hoorden hoe bedrijven hun productielijnen willen uitbreiden. Maar dan moet je mensen natuurlijk wel kunnen huisvesten. We hebbennu een convenant met de uitzendsector, waarbij we steeds overleggen over de behoefte aan nieuwe voorzieningen. Gezamenlijk bekijken we de mogelijkheden.

Positieve reacties
Twee maanden terug leidde dat tot de opening van het eerste tot woonlocatie omgebouwde kantoorpand, waarvoor de gemeente een ontheffingsregeling op het bestemmingsplan toepaste. Uitzendorganisatie Covebo is de huurder. “Wij zijn ontzettend blij dat dit door die goede samenwerking zo snel tot stand gekomen is,” zegt directeur Henk Buitink. “Het is keurige woonruimte, met 24/7 beheer erop, zodat je meteen op zaken kunt inspelen. Mensen wonen hier dicht bij hun werk en kunnen er dus op de fiets naartoe. De eerste reacties zijn eigenlijk vanuit iedereen positief.” Gespecialiseerd huisvester EE Accommodations benaderde de vastgoedeigenaar, begeleidde de verbouwing en verzorgt nu het dagelijkse beheer. Directeur Dirko van Essen licht het proces nader toe: “Wij vragen vastgoedeigenaren of zij interesse hebben om hun leegstaande pand tijdelijk te verhuren aan arbeidsmigranten. Daarbij helpen wij, want het is niet ‘even een paar bedjes wegzetten’. Alles wordt kaalgetrokken, er worden ‘hotelkamers’ gerealiseerd en douches en toiletten ingebouwd. Deze eigenaar heeft er flink in geïnvesteerd. De kamers zitten qua ruimte 30% boven de SNF-huisvestingsnorm. Het gebouw in Bunschoten-Spakenburg is een schoolvoorbeeld van hoe het kan en moet: de gemeente en alle andere betrokken partijen zijn meteen aan de voorkant het gesprek aangegaan. Je hebt de gemeente keihard nodig: die moet de vergunning verlenen, dus erachter staan.”

Proeftuin
Burgemeester Van de Groep geeft aan dat deze case ‘een proeftuin’ is. “Het gaat hier om fatsoenlijke huisvesting met volop toezicht op de regels. Nu bekijken we het effect op de arbeidsmigranten en de omgeving. Dit lijkt de goede weg, de gemeenteraad kan op basis van ervaringen straks besluiten of mogelijke andere locaties bestudeerd kunnen worden.” Buitink: “De markt groeit hard, Covebo momenteel zelfs met 25% en dan vooral door onze buitenlandtak. Dat komt doordat er zo’n schaarste aan arbeidskrachten in Nederland is. 

Als Nederlandse bedrijven willen doorgroeien, ook in de techniek en bouw bijvoorbeeld, dan kunnen we niet wegduiken voor huisvestingsvraagstukken. Want we komen nu op een punt dat we ‘nee’ moeten verkopen aan inlenende bedrijven vanwege ontbrekende woonruimte voor arbeidskrachten. Goede huisvesting draagt overigens steeds meer bij aan het onderscheidend vermogen van uitzendorganisaties.”
Dirko van Essen geeft nog een laatste tip. “Houd het een lokale discussie, realiseer je dat het gaat om de eigen lokale economie. Dit soort problematiek moet je niet naar de buurman verschuiven. Juist doordat iedereen in Bunschoten-Spakenburg ziet dat het om lokale belangen gaat en iedereen bij het gesprek betrokken is, lukt het.”

Zie hier het artikel die ABU heeft gepubliceerd over de samenwerking tussen EE | Accommodations, Covebo en gemeente Bunschoten-Spakenburg.