backgroundLayer 1Middel 2Middel 1

Privacy

EE | Accommodations Privacy statement
EE Accommodations stelt draadloos internet (WiFi) en een App (EE-Acco App) aan haar gasten beschikbaar. Een gast kan alleen dan gebruik maken van deze diensten indien deze expliciet akkoord gaat met de voorwaarden van de aanbieder (Opt-In). Deze voorwaarden zijn altijd te downloaden en te bewaren. Aangezien EE Accommodations tevens support verleent voor haar gasten, heeft EE Accommodations de beschikking over data weke in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt/ bewerkt dienen te worden. Hiertoe heeft EE Accommodations een privacy beleid ontwikkeld.

EE Accommodations makes wireless (WiFi) and an App (EE-Acco App) available to its guests. A guest can only use these services if he of she explicitly agrees with the conditions of the provider (Opt-In). These conditions can always be downloaded and saved. Since EE Accommodations also provides support to iets guests, EE Accommodations has access to data that must be processed in accordance with the Personal Data Protection Act in accordance with the guidelines of the Dutch Authorities (Autoriteit Persoonsgegevens). EE Accommodations has developed a privacy policy for this purpose.